Staf Akademik | FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
» JABATAN » Teknologi Bioproses » Staf Akademik

Staf Akademik

 

Prof. Dato' Dr. Mohd Ali Hassan
(Ketua Projek, Pusat Teknologi Biomass)
Ph.D., Okayama University, Jepun
Kepakaran: Kejuruteraan Bioproses, Bioteknologi Alam Sekitar, Pengurusan dan Pengunaan Sisa Pepejal
 +603-9769 6701 / +603-9769 1182
alihas@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Prof. Dr. Arbakariya Ariff
(Dekan)
Ph.D., University of Manchester Institute of Science and Technology, United Kingdom
Kepakaran: Teknologi Fermentasi, Kejuruteraan Bioproses
 +603-9769 1047/ +603-9769 8487
arbarif@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Prof. Dr. Suraini Abd. Aziz
(Timbalan Dekan Akademik & Hal Ehwal Pelajar)
Ph.D., University of Wales, United Kingdom
Kepakaran: Kejuruteraan Biokimia, Teknologi Enzim
 +603-9769 1048
suraini@upm.edu.my
ORCID

     
  Prof. Dr. Lai Oi Ming
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Teknologi Enzim, Teknologi Lipid 
 +603-9769 7520
omlai@upm.edu.my
ORCID
     
 

Prof. Dr. Foo Hooi Ling
Ph.D., University of London, United Kingdom
Kepakaran: Mikrobiologi, Biokimia, Bioteknologi Protin dan Makanan, Bioteknologi Industri
 +603-9769 7476
hlfoo@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Prof. Dr. Rosfarizan Mohamad
(Timbalan Dekan Penyelidikan & Pengajian Siswazah)
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Teknologi Fermentasi, Teknologi Bioproses, Bioteknologi Industri
 +603-9769 1049
farizan@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
  Prof. Madya Dr. Nor'Aini Abdul Rahman
(Ketua Jabatan)
Ph.D., Kyushu Institute of Technology, Jepun
Kepakaran: Bioteknologi Alam Sekitar, Regulasi Metabolik 
 +603-9769 1945
nor_aini@upm.edu.my
ORCID
     
 

Prof. Madya Dr. Phang Lai Yee
Ph.D., Kyushu Institute of Technology, Jepun
Kepakaran: Bioteknologi Alam Sekitar 
 +603-9769 7514
phanglaiyee@upm.edu.my
ORCID

     
  Dr. Helmi Wasoh @ Mohamad Isa
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Teknologi Bioproses, Aplikasi Enzim, Biosensor 
 +603-9769 1947
helmi_wmi@upm.edu.my
ORCID
     
 

Prof. Madya Dr. Hidayah Ariffin
(Ketua Laboratori Biopolimer & Bahan Terbitan, INTROP)
Ph.D., Kyushu Institute of Technology, Jepun
Kepakaran: Kejuruteraan Bioproses, Bioteknologi Alam Sekitar, Biopolimer 
 +603-9769 7515 
hidayah@upm.edu.my
ORCID

     
 

Prof. Madya Dr. Mohd Rafein Zakaria
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Bioteknologi Alam Sekitar
 +603-9769 1946
mohdrafein@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Prof. Madya Dr. Murni Halim
Ph.D., University College London, United Kingdom
Kepakaran: Bioteknologi Industri 
 +603-9769 7477
murnihalim@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Norhayati Ramli
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Bioteknologi Mikrob 
 +603-9769 1948
yatiramli@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Mohd Zulkhairi Mohd Yusoff
Ph.D., Kyushu Institute of Technology, Jepun
Kepakaran: Bioteknologi Alam Sekitar 
 +603-9769 8060
mzulkhairi@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Mohamad Faizal Ibrahim
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Teknologi Enzim, Teknologi Fermentasi, Penggunaan Sisa 
 +603-9769 1936
faizal_ibrahim@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Mohd Shamzi Mohamed
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Kejuruteraan Bioproses, Teknologi Fermentasi, Bioteknologi Industri 
 +603-9769 4545
m_shamzi@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Ahmad Muhaimin Roslan
Ph.D., Kyushu Institute of Technology, Jepun
Kepakaran: Bioteknologi Alam Sekitar, Teknologi Fermentasi 
 +603-9769 8054
ar_muhaimin@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Fadzlie Wong Faizal Wong
Ph.D., Imperial College London, United Kingdom
Kepakaran: Bioseparation/Protein downstream processing 
 +603-9769 4563
fadzlie@upm.edu.my

     
  Dr. Mohamad Zulfazli Mohd Sobri
Ph.D., University of Manchester, United Kingdom
Kepakaran: Sains Tumbuhan, Biologi Molekul, Keusahawanan Bioteknologi 
 +603-9769 8066
 zulfazli@upm.edu.my
ORCID

 

 

Kemaskini:: 19/07/2019 [m_radzi]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691047
0397697590
B1566655815