JARINGAN | FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
» JARINGAN

JARINGAN

Fakulti memahami keperluan bagi pelajar untuk menjadi sebahagian daripada dunia realiti dalam perniagaan dan komuniti. Memperkasakan komuniti kampus dengan mewujudkan peluang-peluang untuk menceburi bidang perniagaan dan masyarakat amnya adalah penting dalam penyediaan perspektif keusahawanan kepada teras pendidikan dan penyelidikan Universiti.

Rantaian kerjasama universiti dan industri akan mempercepatkan tranformasi keilmuan dan idea-idea...selanjutnya...
Penglibatan Fakulti bersama komuniti dalam penjanaan dan perkongsian ilmu merupakan  aktiviti...selanjutnya...
WWDbJA0:09:30