Industry | FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCES
» LINKAGES » Industry

Industry

Rantaian kerjasama universiti dan industri akan mempercepatkan tranformasi keilmuan dan idea-idea inovatif kepada usaha pengkomersilan. Industri akan mendapat manfaat dari hasil penyelidikan dan perundingan dalam bentuk pengkomersilan produk penyelidikan, inovasi dan kepakaran warga UPM.

Updated:: 02/06/2017 [m_radzi]

MEDIA SHARING

WVILHAu:07:18