Client Charter | FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCES
» ABOUT US » Corporate Information » Client Charter

Client Charter

PIAGAM PELANGGAN FBSB

Kami staf FBSB beriltizam ke arah kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan profesional untuk memenuhi ekspektasi pelanggan kami dengan memastikan:


PRASISWAZAH

Bil

Perkara

1.      

Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah pada minggu ke-11 semester sebelumnya

2.      

Mengadakan Pendaftaran Kursus pada Minggu ke-11 dan ke-12 semester semasa bagi semester akan datang.

3.      

Menyediakan surat pengesahan pelajar dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima

4.      

Mengambil tindakan ke atas aduan yang diterima dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.


SISWAZAH

Bil

Perkara

1.      

Memproses permohonan kemasukan selewat-lewatnya 7 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima daripada SPS.

2.      

Memproses permohonan perlantikan Jawatankuasa Penyeliaan selewat-lewatnya dua (2) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima daripada pelajar

3.      

Memproses permohonan perlantikan Jawatankuasa Peperiksaan Tesis selewat-lewatnya dua (2) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima daripada pelajar

4.      

Memastikan keputusan peperiksaan semester ke dalam sistem iGIMS dalam tempoh dua (2) minggu daripada tarikh peperiksaan dijalankan

5.      

Memastikan pelajar menduduki peperiksaan komprehensif (CE) selewat-lewatnya pada semester ke lima pengajian.


PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Bil

Perkara

1.      

Memaklumkan hebahan pembukaan geran kepada Penyelidik dalam masa tiga (3) hari bekerja selepas menerima makluman dari Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)

2.      

Memaklumkan hasil penilaian kertas cadangan (pindaan) dari RMC kepada Ketua Projek dalam masa dua (2) hari bekerja.

3.      

Memberi maklum balas penilaian laporan penyelidikan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas penilaian dilaksanakan


JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Bil

Perkara

1.      

Memaklumkan hebahan melalui emel kepada pegawai akademik untuk memasukkan data pelaporan aktiviti JINM bagi setiap sukuan dalam masa sebulan sebelum dilaporkan kepada Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri dan Masyarakat (TNCJINM).

2.      

Memaklumkan status pengesahan laporan industri dan komuniti dalam tempoh 7 hari bekerja selepas data dimasukkan ke dalam ICRIS.

3.      

Memastikan semua pelajar mendapat penempatan Latihan Industri selewat-lewatnya 2 minggu sebelum Latihan Industri bermula.

Updated:: 04/05/2018 [m_radzi]

MEDIA SHARING

FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691047
0397697590
C1569018583