Staf Akademik | FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
» JABATAN » Mikrobiologi » Staf Akademik

Staf Akademik

 

 KETUA JABATAN   
      
 

Prof. Madya Dr. Mohd Termizi Yusof
Ph.D., University of Exeter, United Kingdom
Kepakaran: Sains Biologi, Mikologi
 +603-9769 8294
 mohdtermizi@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

PEGAWAI AKADEMIK 
 

 

Prof. Datin Paduka Dr. Khatijah Mohd Yusoff (SKIM AMAL PUTRA)
Ph.D., La Trobe University, Australia
Kepakaran: Mikrobiologi, Genetik Mikrob 
 +603-9769 7765
 kyusoff@upm.edu.my
ORCID

 

 

Prof. Dr. Shuhaimi Mustafa
(Dekan)
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Mikrobiologi Makanan
 +603-9769 6711
 shuhaimi@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

 

Prof. Dr. Raja Noor Zaliha Raja Abd. Rahman
(SKIM AMAL PUTRA)
D.Eng., Kyoto University, Japan
Kepakaran: Mikrobiologi, Biologi Molekul dan Struktur 
 +603-9769 1416
 rnzaliha@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Prof. Dr. Tan Wen Siang
Ph.D., University of Edinburgh, United Kingdom
Kepakaran: Biologi Molekul, Mikrobiologi, Biokimia, Virologi, Nanobioteknologi 
 +603-9769 6715
wstan@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Prof. Madya Dr. Muhajir Hamid
(Timbalan Dekan, Akademik & Hal Ehwal Pelajar)
Ph.D., Ulster University, United Kingdom
Kepakaran: Bioteknologi Sel Haiwan 
 +603-9769 6707
 muhajir@upm.edu.my
ORCID

     
 

Prof. Madya Dr. Mohd Termizi Yusof
(Ketua Jabatan)
Ph.D., Univerisity of Exeter, United Kingdom
Kepakaran: Sains Biologi, Mikologi
 +603-9769 8294
 mohdtermizi@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Prof. Madya Dr. Wan Zuhainis Saad                                      
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Sains Biologi, Mikrobiologi Gunaan, Mikologi 
 +603-9769 6611
zuhainis@upm.edu.my
ORCID

     
 

Prof. Madya Dr. Suriana Sabri
(Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan & Kecemerlangan Kepimpinan Akademik)                                                                             Ph.D, University of Queensland, Australia
Kepakaran: Microbial Biotechnology, Metabolic Engineering
 +603-9769 8298
 suriana@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Prof. Madya Dr. Asilah Ahmad Tajudin (CUTI TANPA GAJI)
Ph.D., Lund University, Sweden
Kepakaran: Nanobioteknologi & Teknologi Lab-on-a-Chip, Nanoproteomik, Teknik Imunoafiniti  
 +603-9769 7241
 asilah_at@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Prof. Madya Dr. Chia Suet Lin
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Virologi, Biologi Molekul, Biologi Kanser 
 +603-9769 8295
suetlin@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Amalia Mohd. Hashim 
Ph.D., Australian National University, Australia
Kepakaran: Mikrobiologi, Biologi Molekul
 +603-9769 8071
amalia@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Fairolniza Mohd Shariff (CUTI SABATIKAL)
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Bioteknologi Mikrob, Biologi Struktur 
 +603-9769 8296
fairolniza@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Irwan Hanish Warsanah
Ph.D., University of Newcastle, Australia
Kepakaran: Imunologi, Mikrobiologi, Falsafah Sains Islam
 +603-9769 8261
 irwanhanish@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Saila Ismail
Ph.D., University of Sheffield, United Kingdom
Kepakaran: Mikrobiologi, Imunologi
 +603-9769 8262
 saila@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Adelene Song Ai Lian 
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Bioteknologi Mikrob
 +603-9769 8264
 adelene@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Wan Nur Ismah Wan Ahmad Kamil
Ph.D., University of Bristol, United Kingdom
Kepakaran: Mikrobiologi, Selular & Molekul Perubatan
 +603-9769 1310
 wn_ismah@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

     
 

Dr. Mohd Shaufi Mohd Asrore 
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Bioteknologi Mikrob, Anaerobik Mikrob
 +603-9769 1310
 shaufi@upm.edu.my
ORCID
Google Scholar

      
 

Dr. Muhamad Afiq Mohamed Akbar
Ph.D., Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Protist, Ledakan Alga Berbahaya (HAB), Biologi Molekul
 +603-9769 1310
 muhamadafiq@upm.edu.my

Google Scholar

     

Dr. Yasmin Mustapha Kamil 
Ph.D., Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Kepakaran: Virologi, Mikrobiologi Diagnostik, Penderia Biofotonik. 
 +603-9769 1310
 yasmin_mk@upm.edu.my

 

Kemaskini:: 04/10/2023 [zuhaira]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691047
0397697590
BWKEUA~