Industri | FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
» JARINGAN » Industri

Industri

Rantaian kerjasama universiti dan industri akan mempercepatkan tranformasi keilmuan dan idea-idea inovatif kepada usaha pengkomersilan. Industri akan mendapat manfaat dari hasil penyelidikan dan perundingan dalam bentuk pengkomersilan produk penyelidikan, inovasi dan kepakaran warga UPM.

Kemaskini:: 02/06/2017 [m_radzi]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566651923